Pola Logo Neutron Yogyakarta
N-PROGRAM KHUSUS PIKPU UAS/ASPD
Untuk 3 SMP

N-PROGRAM KHUSUS PIKPU UAS/ASPD

Program Intensif Khusus Persiapan Ujian UAS/ASPD | Bimbingan Belajar Kelas IX (3 SMP), SIAP LEBIH DINI | SEMESTER 2 & 3 SEMESTER PERSIAPAN : Penilaian Sumatif/SAS/SAT | UAS/ASPD | Masuk SMA Terbaik